Primarul Gheorghe Dobreanu a modernizat comuna Voineşti cu fonduri europene

Comuna Voinești este situată în partea central sudică a județului Iași, la aproximativ 15 km de municipiul Iași. Activitățile specifice zonei sunt agricultura, creșterea animalelor, dar și silvicultura. Particularitatea acestei comune este dată de monumentele istorice care se găsesc în comună: situl arheologic de la Vocoteşti - (cultura Precucuteni) secolele XV-XVIII, Biserica „Sfântul Nicolae” (1825) din Lungani și ansamblul schitului Stavnic, alcătuit din biserica Vovidenia (1727), clădiri anexe (secolul al XVIII-lea) și zidul de incintă (începutul secolului al XVIII-lea), aflate în satul Schitu Stavnic.

Administrația locală, condusă din anul 2012 de Gheorghe Dobreanu, a depus toate eforturile pentru modernizarea comunei și absorbția fondurilor europene. Aceasta a reușit să ducă la bun sfârșit următoarele proiecte:

  • Asfaltarea a 5 km de drumuri comunale și pietruirea a 24 de km de drumuri vicinale;
  • Asigurarea și amenajarea unui spațiu destinat serviciilor medicale (dispensarul comunal);
  • Finalizarea racordării la rețeaua de apă a satului Voinești în proporție de 90% și la rețeaua de gaz în proporție de 100%;
  • Reabilitarea Școlii Gimnaziale Slobozia Deal și a Școlii Gimnaziale Ioanid Romanescu Voinești și realizarea a două terenuri de sport cu gazon artificial;
  • Amenajarea unui parc pentru copii în satul Voinești;
  • Finalizarea sălii multifuncționale în satul Lungani;
  • Reabilitarea Centrului social multifuncțional din satul Schitu Stavnic;
  • Începerea demersurilor pentru realizarea Căminului Cultural în satul Voinești;
  • Amenajarea platformei de gunoi de grajd de la Lungani și a infrastructurii centralizate pentru apă potabilă.

Primarul Gheorghe Dobreanu a modernizat comuna Voineşti cu fonduri europene

Primarul Gheorghe Dobreanu a modernizat comuna Voineşti cu fonduri europene

Primarul Gheorghe Dobreanu a modernizat comuna Voineşti cu fonduri europene

Comments are closed.