Modernizarea comunei Grajduri

Constantin Zamfirache, primarul comunei Grajduri, a depus toate eforturile pentru curățenia și salubrizarea comunității pe care o reprezintă

Împreună  cu administrația locală, primarul comunei a reușit să modernizeze comuna și să atragă o serie de investiții majore. Drumurile comunale și sătești au fost reabilitate, a fost construită o plantformă pentru deșeuri, iar întreaga comună a fost salubrizată prin achiziționarea a 1000 de pubele.

Nu a lipsit nici grija administrației locale față de sectorul educațional. Astfel, scoala gimnazială Grajduri a fost modernizată, a fost renovată clădirea care adăpostește arhiva scolii primare Cărbunari. Totodata școala a fost conectată și la rețeaua de intenet și a fost achizionat un microbuz școlar.

Sediul primăriei și căminul cultural au beneficiat de schimbări și modernizări substanțiale.

Investiții în comuna Grajduri

Investiții în comuna Grajduri

Investiții în comuna Grajduri

Investiții în comuna Grajduri

Investiții în comuna Grajduri

Investiții în comuna Grajduri

Comments are closed.