Interpelare cu privire la monitorizarea substanţelor de curăţenie şi dezinfecţie din unităţile spitaliceşti

Senatorul ieșean Doru Adrian Panescu a adresat o interpelare Ministerului Sănătății cu privire la verificarea şi monitorizarea substanţelor de curăţenie şi dezinfecţie din unităţile spitaliceşti.

Acesta propune Ministerul Sănătății reglementarea înfiinţării, în subordinea Ministerului Sănătăţii, a unui laborator cu rol de verificare şi monitorizare a biocidelor, acele substanţe folosite pentru curăţenie şi dezinfecţie în unităţile sanitare.

“În Monitorul Oficial nr. 493 din data de 29 iunie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 604 din 26 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Sănătăţii, al ministrului Mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă, pe teritoriul României, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

Apreciez faptul că s-au modificat şi clarificat aspecte care ţin de obţinerea de către producătorii de biocide a rapoartelor de testare în laboratoare specializate. Reducerea numărului de laboratoare de la care se solicită rapoarte de testare a eficacităţii produselor biocide este iarăşi un lucru demn de a fi salutat, mai ales pentru reprezentanţii industriei producătoare de biocide. Înţeleg că, după tragedia de la Colectiv, s-au luat mai multe măsuri pentru corectarea problemelor din sistem (să ne amintim de cazul Hexi Pharma).

Toate produsele de curăţenie şi dezinfecţie sunt avizate de către Ministerul Sănătăţii, conform legislaţiei în vigoare, avizare ce se face în baza buletinelor de eficacitate care au fost depuse la dosar şi care atestă eficienţa produsului. În plus, produsele sunt testate periodic de mai multe laboratoare independente cu care firmele producătoare au contracte. Dar spitalele nu fac analize de laborator pentru substanţe, fac doar teste microbiologice, adică verifică dacă au mai rămas microorganisme după utilizare. Practic, Comisia din minister dă aviz pe baza unui dosar în care există analize de laborator, realizate în laboratoare acreditate din străinătate, depuse de producător.

Însă, în România nu există un laborator naţional acreditat, în care să poată fi testată eficacitatea dezinfectanţilor. Potrivit unui raport al Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC), publicat în iulie 2017, după realizarea unor inspecţii de specialitate în spitalele româneşti, în ţara noastră infecţiile intraspitaliceşti sunt subraportate, iar sistemul de raportare foarte învechit. Experţii ECDC consideră că fără un sistem naţional de referinţă responsabil cu diagnosticarea (spre exemplu, identificarea tulpinilor rezistente la antibiotice) şi cu depistarea epidemiologică a focarelor de astfel de tulpini, este imposibil de monitorizat corespunzător problema infecţiilor nosocomiale.

În acest sens, am întrebat ministrul Sănătății dacă vede ca fiind oportună reglementarea înfiinţării, în subordinea Ministerului Sănătăţii, a unui laborator cu rol de verificare şi monitorizare a biocidelor, acele substanţe folosite pentru curăţenie şi dezinfecţie în unităţile sanitare.

De asemenea, am rugat-o să îmi comunice un raport cu privire la activităţile concrete derulate până-n prezent în cadrul Planului Strategic de Prevenire şi Combatere a Infecţiilor Nosocomiale 2016 – 2018 şi măsurile luate în ceea ce priveşte prevenţia, reducerea incidenţei, monitorizarea şi creşterea capacităţii pentru depistarea infecţiilor nosocomiale” se arată în textul interpelării.

Comments are closed.