Ginovel Gheorghiu, primarul comunei Roșcani, va termina modernizarea drumurilor comunale până la limita cu Vlădeni și Bivolari

Roșcani este o comună mică, cu aproximativ 1500 de locuitori, din nord-estul județului Iași. Comuna se remarcă prin biserica de lemn „Sfinții Voievozi” din secolul al XVII-lea și prin rezervația de cărpiniță.

Ginovel Gheorghiu s-a preocupat de starea comunei, astfel că a reușit să asfalteze drumul Rădeni – Roșcani, să pietruiască ulițele sătești, să extindă rețeaua electrică și de iluminat în satele Rădeni, Roșcani. Au fost acordate locuri de casă pentru tinerii comunei.

Totodata, clădirea primăriei a fost renovată, a fost achizițonat un utilaj pentru deszăpezire și un microbuz școlar, iar clădirea grădiniței din satul Rădeni a fost modernizată.

Prioritățile pentru perioada următoare sunt:

  1. Modernizarea drumurilor comunale până la limita cu Vladeni și Bivolari
  2. Proiect de aducțiune apă potabilă și sistem de canalizare
  3. Amenajarea unei săli de sport la școala din Rădeni
  4. Amenajarea unei biblioteci comunale în incinta gradiniței din Rădeni

Ginovel Gheorghiu, primarul comunei Roșcani, va termina modernizarea drumurilor comunale până la limita cu Vlădeni și Bivolari  Ginovel Gheorghiu, primarul comunei Roșcani, va termina modernizarea drumurilor comunale până la limita cu Vlădeni și Bivolari

Ginovel Gheorghiu, primarul comunei Roșcani, va termina modernizarea drumurilor comunale până la limita cu Vlădeni și Bivolari

Comments are closed.