Fântânele, un exemplu de dezvoltare

Comuna Fântânele a fost înfiinţată în urma unui referendum din anul 2004 şi are o suprafata de 3318 ha şi o populaţie de 2.219 locuitori. Este situată în partea de nord a judeţului Iaşi într-o zona cu puţine resurse, ocupaţia de bază a locuitorilor fiind agricultura.
Obiectivul central, al primarului şi al consiliului local a devenit din 2008, dezvoltarea infrastructurii în localitate, care lăsa la momentul respectiv mult de dorit.
În acest sens, primarul comunei, Sorin Chelariu, a iniţiat şi realizat un proiect integrat din fonduri europene, pe măsura 322 , în valoare de aproximativ cinci milioane de euro.
Proiectul a avut în componenţă patru obiective :
modernizarea drumului comunal DC -140 prin asfaltare pe o lungime de aproximativ şapte km realizând legătura cu drumul judeţean care traversează comuna Şipote;
sistem aducţiune de apa din sursa Hălceni şi realizarea sistemului de distribuţie în Fântânele pe o lungime de 21 km asigurînd apa în sistem centralizat în proporţie de peste 75% din comună;
sistem de canalizare în zona unde s-a realizat aducţiunea de apă în lungime de aproximativ 22 km şi staţie de epurare a apelor uzate;
realizarea unui Centru de asistenţă pentru copii după programul şcolar, obiectiv care funcţionează şi asigura asistenţă elevilor din ciclul primar şi gimnazial aflaţi în dificultate.
În ultimii ani datorită conlucrării deosebite dintre consiliul local Fântânele, Consiliul Judeţean Iaşi, Prefectura Iaşi şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a continuat atragerea de fonduri europene şi guvernamentale concretizate în asigurarea finanţării următoarelor proiecte:
Modernizarea drumurilor comunale din intravilanul localităţii în lungime de 6.4 km. Finanţarea în valoare de 6.560.000 lei fiind asigurată de la bugetul de stat. Până acum a fost realizat în proporţie de 30%, urmând să fie finalizat în anul 2017.
2. Modernizarea Liceului Tehnologic Fântânele prin reabilitare termică, încălzire centralizată şi construire de grupuri sanitare Corp A din fonduri guvernamentale si din bugetul local. Pentru a finaliza problemele la acest obiectiv s-a derulat şi proiectul ,,Schimbarea acoperisului, tamplariei interioare si a prizei de pamant, paratrasnet. Ambele proiecte se ridica la valoarea de 468.500 lei. Lucrarile realizate prin aceste proiecte au creat conditii pentru obtinerea autorizatiei sanitare de functionare si un cadru adecvat, la nivelul cerintelor Uniunii Europene pentru desfasurarea procesului didactic.
În cadrul Grupului de Actiunie Locala - Microregiunia Belcesti - Focuri a fost finalizat proiectul ,,Achizitie utilaje” în valoare totala de 150 000 euro, proiectul a avut în vedere achiziţionare unui buldoexcavator şi a unei Autospeciale cu accesorii. Achizitionarea acestor utilaje asigura posibilitatea rezolvarii cu forte proprii a interventiilor in caz de urgenta.
Strategia de dezvoltare a comunei Fântânele pentru perioada urmatoare cuprinde proiecte importante:
- continuarea procesului de modernizare a drumurilor comunale in lungime de 6,2 km, proiect depus si aflat la comisia de evaluare din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
- achizitionarea unui teren intravilan in centrul comunei si construirea unui Camin Cultural ;
- amenajarea unui parc de joaca pentru copii;
- realizarea aleilor pietonale si santuri betonate de-a lungul DC 140 , drumul central al comunei;
- achizitionarea unei masini de pompieri cu fonduri europene;
- extinderea retelei de aductiune apa si canalizare.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.