Cristian Rîmbu, primarul comunei Movileni, a demarat lucrări de împădurire

Cristian Rîmbu, primarul comunei Movileni, a demarat lucrări de împădurire pe o suprafață de 55,40 ha a terenurilor agricole degradate.

Grija administrației locale față de locuitorii comunei Movileni s-a manifestat prin modernizarea  a 6,2 km de drumuri agricole în comuna Movileni, reabilitarea sistemului de iluminat stradal, asfaltarea drumurilor comunale și demararea lucrărilor de racordare la rețeaua de apă și canalizare.

Au fost achiziționate  un buldoexcavator  și un microbuz școlar, care să ușureze transportul copiilor până la școală, dar și al tuturor cetățenilor pe timp de iarnă. De asemenea, școala a fost dotată cu 10 laptopuri, pentru a ușura și moderniza procesul de predare - învățare.

Cristian Rîmbu a demarat lucrări de împădurire

Cristian Rîmbu a demarat lucrări de împădurire

Cristian Rîmbu a demarat lucrări de împădurire

Cristian Rîmbu a demarat lucrări de împădurire

Cristian Rîmbu a demarat lucrări de împădurire

Cristian Rîmbu a demarat lucrări de împădurire

Comments are closed.