Comunicat de presă

Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Iași, cu sediul în Iași -Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 47-49, efectuează la sediul din Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 13-15, etaj 2 o serie de lucrări de amenajare, igienizare și întreținere a spațiilor interioare prin lucrări de finisaje (zugrăveli interioare), înlocuiri la pardoseli și instalațiile interioare, precum și desființarea unor lucrări provizorii anterioare fără a fi aduse modificări structurii de rezistență sau aspectului arhitectural al clădirii, respectând prevederile Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare. Toate aceste demersuri au avut în vedere evitarea degradării imobilului şi asigurarea condiţiilor optime de utilizare.

În ceea ce privește acuzele vehiculate în spațiul public cu privire la efectuarea unor lucrări care au vizat modificarea structurii de rezistență a imobilului facem precizarea că am depus deja dovezi la Direcția Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Iaşi care constau în fotografii efectuate începând cu anul 2004 (deşi ar putea exista și fotografii din ani anteriori anului 2004) în care se poate observa că lucrările de intervenție asupra pereților interiori au fost făcute cu mult înainte de perioada actuală. Apreciem că acele lucrări au fost efectuate înainte de anul 1994 de către alt chiriaș, iar lucrările de desființare a unor improvizații sau de demontare tocuri de ușă nu au avut ca efect modificarea structurii imobilului. Astfel de amenajări provizorii au mai existat şi în holul imobilului şi au fost desfiinţate odată cu efectuarea acestor lucrări de igienizare şi întreţinere.

Organizația Județeană Iași a PSD nu are elemente certe care să indice exact când au fost realizate acele lucrări de reamenajare ce schimbă configurația spațiilor/încăperilor din actualul sediu al PSD Iași.

Dorim să subliniem și faptul că în conținutul HCL. nr.92 din 10 mai 1999 şi/sau în contractul de închiriere încheiat între filiala PSD Iași și Primăria Municipiului Iași – prin Direcția Exploatare Patrimoniu nu se indică în niciun fel faptul că spațiul din imobilul închiriat este încadrat în Lista monumentelor istorice, precum și obligațiile chiriaşului care derivă din acest fapt, așa cum prevede articolul 5 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, respectiv:

„În actele de înstrăinare, concesionare, închiriere, dare în administrare sau dare în folosinţă gratuită a monumentelor istorice se va menţiona regimul de monument istoric al imobilelor și obligaţia protejării acestora potrivit prezentei legi”.

Organizația Județeană Iași a PSD a aflat că acest spațiu se regăsește pe lista monumentelor istorice după demersul jurnaliștilor și după interpelarea transmisă Direcției Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Iaşi.

De asemenea, ținem să precizăm că schița prevăzută în contractul de închiriere nu este cea reală, drept pentru care solicităm Primăriei Iaşi, proprietarul imobilului, o reactualizare a schiței cadastrale și necesitatea introducerii unei anexe la prezentul contract de închiriere care să conțină o schiță actualizată.

Ca o concluzie: lucrările care se efectuează în această perioadă la sediul PSD Iași nu aduc, sub nicio formă, atingere structurii de rezistență sau aspectului arhitectural al clădirii. În plus, în contractul de închiriere semnat cu Primăria Iași nu figurează, la niciun punct, statutul de monument istoric al clădirii. Nimeni nu se poate folosi de propria turpitudine pentru a reclama nerespectarea unei obligaţii civile sau revendicarea unui drept subiectiv civil. Ori, în speţa noastră Primăria Iaşi nu a pus în vedere chiriaşului toate datele necesare privind calitatea juridică a imobilului. Prin neîndeplinirea acestei obligaţii legale Primăria Iaşi săvârşeşte un abuz de drept folosindu-se de propria turpitudine pentru a scoate în evidenţă că, de fapt, chiriaşul nu a respectat anumite dispoziţii legale.

Înţelegem să răspundem punctual comunicatului remis de Primăria Iaşi şi momentan nu dorim să intrăm în jocul emoţional şi imatur propus de primarul municipiului Iaşi. Bătălia pentru încrederea ieşenilor se dă pe proiecte, nu pe vorbe domnule primar Chirica!” a declarat Maricel Popa, preşedintele PSD Iaşi.

Comments are closed.