A fost lansat programul „Prima chirie”!

Începând din această săptămână se primesc la Agențiile pentru ocuparea fortei de muncă cererile pentru șomerii care își găsesc un loc de muncă în altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 kilometri față de cea în care își au domiciliul sau reședința. Aceștia pot primi o primă de relocare în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie şi utilităţi) în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei. Veniturile nete lunare pentru a beneficia de acest program nu trebuie să depășească suma de 5.000 de lei.
Persoanele care îndeplinesc condițiile legale sunt așteptate să depună sau să transmită prin modalitatile prevăzute de dispozițiile legale (personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail), la Agenția pentru ocuparea forței de muncă unde sunt în evidență, actele necesare acordării acestui drept în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.
Mai multe detalii găsiți accesând: gov.ro

Comments are closed.